Gedenken en herdenken

gedenkenHet grafteken

Op Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ zijn grafmonumenten en andere vormen van kunstmatige grafbedekking niet toegestaan. In plaats hiervan wordt het graf voorzien van een eenvoudige boomschijf met inscriptie naar wens. Deze schijf is gemaakt van bomen van landgoed ‘De Utrecht.’ Als het grafteken is vergaan is het mogelijk om een nieuw grafteken te plaatsen.

Het graf mag ook gemarkeerd worden met een boom. Dit kan een bestaande boom zijn, maar u kunt ook zelf een boom (laten) aanplanten bij het graf. De beheerder beoordeelt of er voldoende groeiruimte is voor de boom. Wij leveren geschikte bomen in het juiste plantseizoen. Dit zijn inheemse soorten, die passen bij het landschapstype van het graf.

Het decoreren van de boom is niet toegestaan. Wel kunt u de (tijdelijke) boompaal van een tekst voorzien.

Ceremonies

Op Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ kunt u een ceremoniële bijeenkomst houden in de open lucht. De natuurbegraafplaats beschikt over twee natuurtheaters, met elk een eigen sfeer. Het ene natuurtheater ligt bij het heideterrein aan de rand van het ven. Het andere ligt aan de rand van het schaduwsoortenbos en wordt omgeven door een takkenwal.

De natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ krijgt in de nabije toekomst een ceremoniegebouw. Het wordt een stilte- en ontmoetingsplek in het bos waar vieringen en ceremonies kunnen worden gehouden. De ligging van het gebouw – in het hart van de begraafplaats, op de kruising van De Scheidijk en de berkensingel – versterkt de ceremoniële functie.

Terugvinden van een graf

Op Natuurbegraafplaats ‘De Utrecht’ kan elk graf worden teruggevonden met behulp van landmeetkunde en GPS-apparatuur. Ook nadat de natuurbegraafplaats is gesloten en het gebied is teruggegeven aan de natuur. In een begraafplaatsregister worden alle graven nauwkeurig bijgehouden.