Natuurnieuws

Oktober berichten

20171018 gele aardappelbovistGele Aardappelbovist
Scleroderma citrinum

Het is weer herfst en de wisselende weersomstandigheden zorgen ervoor dat er overal paddenstoelen te zien zijn, zoals deze aardappelbovist. De naam ontleent hij aan zijn vorm, die veel lijkt op een aardappel.

De aardappelbovist behoort tot de stuifzwammen. Deze verspreiden hun sporen via een gaatje bovenin de zwam. Sta je er per ongeluk bovenop, dan ontsnapt een wolk van bruingroene sporen. Het lijkt een uitzonderlijk paddenstoeljaar te worden.

20171018 Atalanta

Atalanta
Vanessa atalanta

De atalantavlinder is nu één van de meest waargenomen vlinders. In het najaar trekt een deel van de atalantas naar het zuiden. Een ander deel probeert te overwinteren in ons land. De vlinders die hier overwinteren houden een soort winterslaap, maar zijn als de temperatuur het toelaat nog actief. Zeker met het warme weer half oktober vlogen veel vlinders.

20171018 bruinrode heidelibel

Bruinrode heidelibel
Sympetrum striolatum

Er zijn nog steeds libellen te zien op de natuurbegraafplaats. De meeste kans in deze tijd van het jaar is er om heidelibellen te zien vliegen, met name de bruinrode heidelibel. Deze libellen zitten graag op kale plekken om te zonnen en op te warmen en zijn dan goed te bekijken.

September berichten

libelle4

Op naar het Zuiden
Het broedseizoen van de vogels zit er weer op. Veel vogels staan weer op het punt om naar het zuiden te trekken of ze zijn al weg. Na het broedseizoen zitten vogels meer verspreid, waardoor je kans hebt om verrassende soorten tegen te komen. Zo’n verrassende soort is een bonte vliegenvanger die gezien is langs het maisveld waar hij volop vliegen aan het vangen was. Ook zijn jonge haviken de laatste tijd vaker gezien rond de natuurbegraafplaats. De havik heeft net buiten de natuurbegraafplaats gebroed. Prachtig om te zien hoe ze rondvliegen en met elkaar communiceren door elkaar te roepen.

Libellenonderzoek
Dit seizoen hebben we larvenhuidjes onderzocht van libellen. Libellen leven het grootste deel van hun leven in het water. Na een periode van een jaar tot twee jaar in het water te hebben geleefd, kruipen de larven via plantenstengels uit het water. Daar kruipen zij uit hun huid en de metamorfose tot libelle is rond. De achtergebleven larvenhuidjes hebben we verzameld en bekeken onder een binoculair en op naam kunnen brengen. Bij het verzamelen van de larvenhuidjes hebben we geweldige hulp gehad van vrijwilligster Sandra. Vol enthousiasme en een scherp oog heeft Sandra veel larvenhuidjes weten te vinden. Inmiddels hebben de meeste libellen zich voortgeplant en slechts enkele soorten zijn nu nog te zien. De blauwe glazenmaker is zo’n late soort die vrij algemeen is maar wel zeldzaam mooi.

Zomerberichten van de Ecoloog

Tijdens een avondbezoek aan de natuurbegraafplaats is de nachtzwaluw gezien. Toen de zon onder was liet de nachtzwaluw van zich horen. Een typisch rollend snor geluid dat van grote afstand te horen is. Tot september is de nachtzwaluw in ons land.

Bijzonder is de aanwezigheid van de kleine bonte specht. De kleinste spechtensoort van Europa en veel minder talrijk dan grote broer, de grote bonte specht. Hij is niet groter dan een mus en daarom lastig te vinden. 

Dit is de tijd dat je overal mezenfamilies kunt tegen komen in de natuurbegraafplaats. De ouders vliegen met hun jongen rond op zoek naar voedsel. Zo leren ze geleidelijk om op eigen benen te staan. Ook zie je gemengde groepen van bijvoorbeeld koolmezen en kuifmezen. 

Net buiten het gebied is het geluid van pas uitgevlogen havikken gehoord. Een andere roofvogel die wel wat lijkt op de havik, maar dan kleiner, is de sperwer. Deze is jagend waargenomen binnen de natuurbegraafplaats.

Een bijzondere vlinder die is waargenomen is het bonte dikkopje.Verschillende grasssoorten behoren tot de waardplant, zoals pijpestrootje en hennegras.De vlinders voeden zich met nectar van verschillende planten zoals braam en de echte koekoeksbloem.

Lentewaarnemingen: vogels!

Boompieper
Anthus trivialus
FboompieperHet is 20 april en een frisse ochtend, want het heeft licht gevroren de afgelopen nacht. Het duurt daarom even voordat de vogelzang op gang komt, maar dan is de eerste boompieper van dit jaar duidelijk te horen.

De boompieper overwintert in Afrika en vanaf eind maart/begin april arriveert hij in ons land. De mannetjes beginnen dan vrijwel direct met het bepalen van hun territorium. Dit is goed te zien op de natuurbegraafplaats, waar deze dag overal de zangvlucht te zien is. Het mannetje vliegt vanuit een boom steeds verder omhoog en daalt vervolgens als een soort parachute, met stijve vleugels en hangende poten naar beneden om weer in een andere boom te landen. Hierbij laat het mannetje een serie felle klanken horen die aan het einde afdalen.

Typisch aan de boompieper is dat je de melodieuze zang overdag kunt horen, terwijl andere vogelsoorten dan niet meer zingen.

Fitis
Phylloscopus collybita
ffitisDe fitis is een kleine bruine zangvogel die uiterlijk veel lijkt op de tjiftjaf. Er zijn wel verschillen: zo heeft de fitis bruinroze pootjes en de tjiftjaf donkere pootjes. Daarnaast heeft  de fitis een opvallende wenkbrauwstreep. Aan het geluid kun je heel duidelijk het verschil waarnemen tussen deze twee vogels. De tjiftjaf herhaald steeds zijn eigen naam, maar de fitis heeft een uitgebreider liedje. Een vloeiend en zacht fluitend, aflopend riedeltje.

De fitis broedt in open bossen, moerassen, bosschages, parken en tuinen met loofbomen.

Het is een algemene zomergast in Nederland. De fitis bouwt zijn nest op de grond van gras en mos en het nest wordt van binnen bekleed met veren. De fitis eet voornamelijk insecten die op een behendige manier worden gevangen. Soms in een korte achtervolging door struikgewas en dan weer meer fladderend en vlug als een vliegenvanger. 

Gaai
Garrulus glandarius
Fgaai shutterstock 630De gaai behoort tot de kraaien en werd in het verleden ook wel Vlaamse gaai genoemd. De gaai is grotendeels een standvogel en dus het gehele jaar aanwezig in ons land.

De gaai staat vooral bekend om zijn luidruchtige aanwezigheid. Luide hese schreeuwen zijn kenmerkend en fungeren als een soort alarmsysteem voor andere bosbewoners. Al loop je nog zo rustig door het bos, een groep gaaien zal je aanwezigheid verraden.

Wat misschien minder mensen weten, is dat de gaai ook heel goed geluiden kan imiteren. Tijdens een vogelmonitoring op de natuurbegraafplaats hoorden wij eerst een buizerd en even later uit dezelfde boom een havik. In beide gevallen was het een gaai die deze roofvogels tot in perfectie nadeed.

Nog een kenmerkende eigenschap van de gaai is het begraven van o.a. eikels en beukennootjes, om deze in voedselarme tijden, bijvoorbeeld in de winter, weer op te graven. Deze vruchten worden lang niet allemaal teruggevonden in de winter. De vergeten zaden kunnen dan ontkiemen en voor bosverjonging zorgen.

Houtsnip
Scolopax rusticola
fhoutsnipDe houtsnip is een unieke steltloper, omdat hij in het bos leeft. Hij is al een aantal keer door ons gespot op de natuurbegraafplaats. Op het allerlaatste moment vliegt de houtsnip op van de bosbodem om met een klepperende vleugelslag een eind verder weer de beschutting op te zoeken. De houtsnip heeft een prachtig verenkleed dat qua kleur sterk lijkt op dorre blaadjes. Een zeer goede camouflage en ook handig als je een broednest op de bosbodem hebt. Het nest is een beklede kom op een beschaduwde plek in het bos.

Een houtsnip is het beste te zien in de avondschemering, vooral van april tot juni als de mannetjes hun karakteristieke baltsvluchten laten zien. Ze vliegen dan in enorme rondes vlak boven de boomgrens. Tijdens de baltsvlucht laten ze knorrende geluiden horen, gevolgd door een harde hoge toon. Heb je eenmaal een houtsnip in baltsvlucht gespot, dan kun je op dezelfde plek blijven staan, want na een aantal minuten komt hij weer over exact dezelfde plek overvliegen.

Kuifmees
Parus cristatus
fkuifmeesWe kennen allemaal wel de koolmees en de pimpelmees die in onze tuinen graag gebruik maken van het voer dat we voor ze ophangen. De kuifmees heeft meer de voorkeur voor naaldbos en is daar het gehele jaar door te vinden. De naam zegt het al, de kuifmees heeft een kuif met een prachtige zwart-witte tekening. De kuifmees kan zijn kuif plat naar achteren vouwen, maar vaker staat zijn kuif rechtop. Verder heeft de vogel een zwarte oogstreep, een zwarte keel en een zwarte halsband. De mannetjes en vrouwtjes zien er hetzelfde uit.

Vorig jaar waren er zes broedparen op de natuurbegraafplaats. De kuifmezen hakken hun nest uit in een rotte boomstam of stronk of maken gebruik van een bestaande holte. De lokroep is een herkenbare triller die vaak wordt herhaald. De zang is een combinatie van roepjes en ratelende tonen.

Het voedsel van de kuifmees is afwisselend en afhankelijk van het seizoen. In de winter bestaat het meer uit zaden, zoals van de den, en in de zomer komen daar allerlei insecten bij, zoals mieren en spinnen.