Natuurnieuws

Libellen

tangpantserjuffer

Onlangs voor het eerst aangetroffen op onze natuurbegraafplaats: de tangpantserjuffer. Een mooie, vrij algemene pantserjuffer met opvallend felblauwe ogen. 

Tangpantserjuffers komen voor bij stilstaande wateren die in de loop van de zomer uitdrogen. De larven kunnen niet goed tegen uitdroging, maar ze zijn in staat om het larvestadium zeer snel te volbrengen.

Achterlicht
Naast de grote keizerlibel is nu ook een andere zeer grote libel te zien op de natuurbegraafplaats: de blauwe glazenmaker. Het is een typische nazomersoort die in deze tijd van het jaar goed is waar te nemen. Prachtig gekleurd met groene en blauwe vlekken op de staart en de kenmerkende blauwe banden op het achterste stuk van de staart, die ook wel achterlicht wordt genoemd. 

raven paarTijdens een natuurmonitoring kwamen we ook nog een paartje raven tegen. De raaf heeft zich het gehele seizoen laten horen en zien. Nu zagen we het paartje voor het eerst samen.  

Oktober berichten

20171018 gele aardappelbovistGele Aardappelbovist
Scleroderma citrinum

Het is weer herfst en de wisselende weersomstandigheden zorgen ervoor dat er overal paddenstoelen te zien zijn, zoals deze aardappelbovist. De naam ontleent hij aan zijn vorm, die veel lijkt op een aardappel.

De aardappelbovist behoort tot de stuifzwammen. Deze verspreiden hun sporen via een gaatje bovenin de zwam. Sta je er per ongeluk bovenop, dan ontsnapt een wolk van bruingroene sporen. Het lijkt een uitzonderlijk paddenstoeljaar te worden.

20171018 Atalanta

Atalanta
Vanessa atalanta

De atalantavlinder is nu één van de meest waargenomen vlinders. In het najaar trekt een deel van de atalantas naar het zuiden. Een ander deel probeert te overwinteren in ons land. De vlinders die hier overwinteren houden een soort winterslaap, maar zijn als de temperatuur het toelaat nog actief. Zeker met het warme weer half oktober vlogen veel vlinders.

20171018 bruinrode heidelibel

Bruinrode heidelibel
Sympetrum striolatum

Er zijn nog steeds libellen te zien op de natuurbegraafplaats. De meeste kans in deze tijd van het jaar is er om heidelibellen te zien vliegen, met name de bruinrode heidelibel. Deze libellen zitten graag op kale plekken om te zonnen en op te warmen en zijn dan goed te bekijken.

September berichten

libelle4

Op naar het Zuiden
Het broedseizoen van de vogels zit er weer op. Veel vogels staan weer op het punt om naar het zuiden te trekken of ze zijn al weg. Na het broedseizoen zitten vogels meer verspreid, waardoor je kans hebt om verrassende soorten tegen te komen. Zo’n verrassende soort is een bonte vliegenvanger die gezien is langs het maisveld waar hij volop vliegen aan het vangen was. Ook zijn jonge haviken de laatste tijd vaker gezien rond de natuurbegraafplaats. De havik heeft net buiten de natuurbegraafplaats gebroed. Prachtig om te zien hoe ze rondvliegen en met elkaar communiceren door elkaar te roepen.

Libellenonderzoek
Dit seizoen hebben we larvenhuidjes onderzocht van libellen. Libellen leven het grootste deel van hun leven in het water. Na een periode van een jaar tot twee jaar in het water te hebben geleefd, kruipen de larven via plantenstengels uit het water. Daar kruipen zij uit hun huid en de metamorfose tot libelle is rond. De achtergebleven larvenhuidjes hebben we verzameld en bekeken onder een binoculair en op naam kunnen brengen. Bij het verzamelen van de larvenhuidjes hebben we geweldige hulp gehad van vrijwilligster Sandra. Vol enthousiasme en een scherp oog heeft Sandra veel larvenhuidjes weten te vinden. Inmiddels hebben de meeste libellen zich voortgeplant en slechts enkele soorten zijn nu nog te zien. De blauwe glazenmaker is zo’n late soort die vrij algemeen is maar wel zeldzaam mooi.

Zomerberichten van de Ecoloog

Tijdens een avondbezoek aan de natuurbegraafplaats is de nachtzwaluw gezien. Toen de zon onder was liet de nachtzwaluw van zich horen. Een typisch rollend snor geluid dat van grote afstand te horen is. Tot september is de nachtzwaluw in ons land.

Bijzonder is de aanwezigheid van de kleine bonte specht. De kleinste spechtensoort van Europa en veel minder talrijk dan grote broer, de grote bonte specht. Hij is niet groter dan een mus en daarom lastig te vinden. 

Dit is de tijd dat je overal mezenfamilies kunt tegen komen in de natuurbegraafplaats. De ouders vliegen met hun jongen rond op zoek naar voedsel. Zo leren ze geleidelijk om op eigen benen te staan. Ook zie je gemengde groepen van bijvoorbeeld koolmezen en kuifmezen. 

Net buiten het gebied is het geluid van pas uitgevlogen havikken gehoord. Een andere roofvogel die wel wat lijkt op de havik, maar dan kleiner, is de sperwer. Deze is jagend waargenomen binnen de natuurbegraafplaats.

Een bijzondere vlinder die is waargenomen is het bonte dikkopje.Verschillende grasssoorten behoren tot de waardplant, zoals pijpestrootje en hennegras.De vlinders voeden zich met nectar van verschillende planten zoals braam en de echte koekoeksbloem.